Inicia’t en la programació amb el llenguatge java. Coneix els fonaments de la programació web estructurada i la programació orientada a objectes. La plataforma de programació java ens permetrà crear tot tipus d’aplicacions tant per a dispositius mòbils com web. La instal·lació i coneixement dels entorns integrats (eclipse) seran fonamentals per entendre l’escriptura dins els nostres programes.

Temari:
- Introducció a l'algorisme.
- Programació estructurada.
- Variables, constants i dades a JAVA.
- Estructures seqüencials a JAVA.
- Estructures de selecció a JAVA.
- Estructures iteratives a JAVA.
- Introducció a l'Eclipse.
- Creació de Workspace amb Eclipse.
- Programació i classes amb Eclipse en JAVA.

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 30 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu:

Comptat 690.-€
* Aplaçat 300.-€ matrícula + 2 rebut de 205.-€


 

Print Friendly, PDF & Email