El curs formatiu t’ofereix la preparació necessària per afrontar amb èxit la prova d’accés, i així encaminar-te cap als estudis formatius que s’adaptin més a les teves aptituds i necessitat.

Aquells alumnes que acreditin experiència en el món del treball de més d’ un any al mes de març del any que s’examinen estaran exempts de fer els mòduls de Interacció amb el món Físic i Tecnologies (convalidat a la prova).

Temari:
- Català, expressió i comprensió lectora i escrita (15%)
- Castellano, expresión y comprensión lectora y escrita (15%)
- Llengua estrangera (anglès o francès) (10%)
- Matemàtiques (25%)
- Ciències Socials (geografia, història) i ciutadania (10%)
- Interacció amb el món físic (ciències naturals) (12'5%)
- Tecnologies (12'5%)

Col.lectiu: Persones majors de 17 anys o que els compleixin el mateix any de la prova
Durada: 8 mesos
Horari: Consultar
Inici del curs: Presentació 29 de setembre - Inici 4 d'octubre 2021
Preu:

Comptat: 1.300€
Ajornat: 350,€ matrícula + 6 rebuts 179,€
Material inclòs.

mesinfoAmpliar informació


 

Print Friendly, PDF & Email