Prepara’t per superar satisfactòriament les proves per obtenir el graduat d’educació secundària, que et permetran accedir a cicles formatius de grau mitjà o al món laboral. El curs s’orienta als tres àmbits que s’avaluaran a les proves d’accés.

Temari:
- Àmbit de la comunicació (llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, idioma estranger)
- Àmbit cientificotecnològic (ciències naturals, tecnologia i matemàtiques)
- Àmbit social (geografia, història, plàstica, música)

Col.lectiu: Persones que tinguin 18 anys complerts el dia de la prova
Durada: 8 mesos
Horari: Consultar
Inici del curs: Presentació 29 de setembre - Inici 4 d'octubre 2021
Preu:

Comptat: 1.300€
Ajornat: 350,€ matrícula + 6 rebuts de 179€.
Material inclòs.

mesinfoAmpliar Informació


 

Print Friendly, PDF & Email