Prepara’t per superar satisfactòriament les proves d’accés a la universitat, que et permetran cursar estudis superiors de titulació oficial. Obtindràs la formació necessària, tant en matèries comunes (llengües catalana, castellana i estrangera) com específiques (escollir segons la branca d’estudis a cursar).

 

Temari:
Prova majors de 25 anys
- Matèries comunes : Comentari de text, Llengua castellana, Llengua catalana, Llegua estrangera (a triar entre anglès o francès)
- Matèries específiques: Els alumnes hauran d´escollir dues matèries vinculades a l´opció d´accés triada

Prova majors de 45 anys
- Matèries comunes: Comentari de Text, Llengua catalana Llengua castellana
- Matèries específiques: Una entrevista personal amb un tribunal o professors que valoraran l´interès i motivació per accedir a la universitat (només a una sèrie de titulacions que cada gener especificaran les universitats)

Col.lectiu: Majors de 25 anys i de 45 anys
Durada: 8 mesos
Horari: Consultar
Inici del curs: Presentació 29 de setembre - Inici 4 d'octubre 2020
Preu:

Majors de 25 anys*
Comptat: 1.300€  / Ajornat :  350€ matrícula + 6 rebuts 179€

Majors de 45 anys*
Comptat:  1.070€ / Ajornat :  350€ matrícula + 6 rebuts 140€

*Els alumnes que tenen la Part Comuna o la Part Específica aprovada en la convocatòria anterior el preu del curs serà:   350€ matrícula + 6 rebuts 140€.

Hi ha la possibilitat que l’alumne/a es pugui imprimir personalment  el material, a aquest alumne se li restarà un import de 200€ de l’import de la matrícula. I serà responsabilitat del propi alumne/a el fet de dur sempre el material de seguiment a classe.

 

mesinfoAmpliar informació


 

Print Friendly, PDF & Email