Coneix les tècniques de venda i persuasió així com els processos i aptituds imprescindibles per arribar al client de la manera més eficaç.

Temari:
- Moments claus en la negociació.
- Fases.
- Estratègies.
- Actituds en front la negociació.
- Característiques del negociador.
- Armes fonamentals del negociador.

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 10 hores
Horari: Dilluns de 20:00h a 22:00h
Inici del curs: 05/03/2018
Preu:

235.-€


 

Print Friendly, PDF & Email