Curs dirigit a qui ja coneix el funcionament del programa de tractament de textos Word i vol aprofundir fins assolir el 100% de les possibilitats

Temari:
• Revisió de conceptes bàsics.
• Formats de caràcter, paràgraf i document.
• Gestió de taules.
• Impressió de documents.
• Inserció d'objectes gràfics.
• Verificació ortogràfica. Sinònims.
• Estils.
• Plantilles de documents.
• Seccions
• Insercions: notes al peu, comentaris, referències creuades.
• Índexs i taules de contingut
• Sobres i etiquetes
• Documents mestres
• Combinació amb la base de dades. Mailings

Col.lectiu: Avançat
Durada: 12 hores
Horari: Tardes: del 3 al 13 de juliol - de dilluns a dijous de 19:30h. a 21:00h.
Inici del curs: 3 de juliol
Preu:

Comptat: 185,00€.


 

Print Friendly, PDF & Email