Aprofundeix en la creació i desenvolupament d’ aplicacions dins l’entorn windows, així com gestionar els principals controls del sistema operatiu.

Temari:
- Introducció a .NET. El llenguatge.
- Entorn. Fonaments de programació
- Matrius i estructures de control. Procediments
- Objectes. Herència
- Tipus de dades com a classes
- Aplicacions Windows
- Formularis. Menús i Barres d'eines
- Quadres de diàleg. Controls. Esdeveniments
- Característiques gràfiques de .NET. MDI. Excepcions
- Accés a bases de dades. SQL
- ADO.NET. Conjunts de dades. Estructura del DataSet
- DataSet. Objectes Command i DataReader
- Crystal Reports

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 40 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu:

Comptat 950.-€
* Aplaçat 300.-€ matrícula + 3 rebut de 225.-€


 

Print Friendly, PDF & Email