Forma’t i aprofundeix en el món  de la gestió comercial des del punt de vista del marketing, adquirint els coneixements necessaris per a projectar la teva empresa en la direcció adequada tenint en compte el seu posicionament, estudi del mercat i clients, competència…

Temari:
- Conceptes de Marketing.
- El mercat i el marketing.
- Segmentació de mercats.
- Investigació de mercats.
- El Marketing - Mix.
- Producte.
- Preu.
- Distribució.
- Publicitat.
- - Promoció.

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 20 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu:

Comptat: 470.-€
* Ajornat: 200.-€ matrícula + 2 rebuts de 145.-€


 

Print Friendly, PDF & Email