Coneix les possibilitats extra que t’ofereix el món web a través de la interacció amb els usuaris. El mètode html mitjançant el llenguatge javascript i php et permetran gestionar pàgines web amb una informació dinàmica i segura.

Temari:
- Introducció a JavaScript.
- Fonaments de programació.
- Objectes en JavaScript: location, history, document, form, etc....

- Introducció a PHP.
- Variables, constants. Tipus de dades. Operadors.
- Estructures de control.
- Funcions.
- Interacció amb l'usuari: Formularis i validació de formularis.
- Control de sessions.
- Base de dades MySQL.

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 40 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu:

Comptat 920.-€
* Aplaçat 325.-€ matrícula + 3 rebut de 205.-€


 

Print Friendly, PDF & Email