Inicia’t en la direcció i gestió d’una petita o mitjana empresa adquirint els coneixements necessaris per a la presa de decisions eficients en els àmbits comercial, financer i laboral.

Temari:
- Direcció Comercial:
- Conceptes de Marketing:
- El mercat i el Marketing.
- Segmentació de mercats.
- Investigació de mercats.
- El Marketing - Mixt: producte, preu, distribució, publicitat i promoció
- Direcció Financera:
- Introducció a les finances: anàlisis econòmic-financer mitjançant el balanç, compte de resultats, ratis, fons de maniobra, llindar de rendibilitat.

Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 50 hores
Horari: A convenir.
Inici del curs: A convenir.
Preu:

Comptat 1.200.-€
* Ajornat 350.-€ matrícula + 4 rebuts de 220.-€


 

Print Friendly, PDF & Email