Assolir els coneixements necessaris per a gestionar les contractacions, les nòmines i les assegurances socials d’una petita o mitjana empresa. Així com adquirir la capacitat de resolució d’incidències que puguin sorgir sobre la gestió laboral de l’empresa.

Temari:
-Seguretat Social.
- Legislació laboral bàsica.
-Convenis.
-Nòmines.
-Models de declaració i liquidació.
-Suspensió i modificació de contractes.
- Acomiadaments.
- Prestacions.


Col.lectiu: Adreçat a tothom
Durada: 40 hores
Horari: dimarts i dijous de 19:30 a 21:00
Inici del curs: febrer 2021
Preu:

Comptat: 595.-€
* Ajornat: 170.-€ matrícula + 3 rebuts de 160.-€


 

Print Friendly, PDF & Email