Adquireix els coneixements bàsics per iniciar-te en la correcta gestió de la comptabilitat empresarial a través de les eines informàtiques que estan al teu abast.

Temari:
- Balanços i comptes... Pla General Comptable
- Compres i vendes
- Comptabilització de serveis exteriors
- Balanç de sumes, saldos
- Nòmines, Seguretat Social...
- Fases del cicle i tancament de l’any comptable

Col.lectiu: Interessats en aprendre comptabilitat des de zero
Durada: 60 hores
Horari: dilluns i dimecres de 19h a 21h
Inici del curs: 2 de novembre
Preu:

Comptat: 650.-€
* Ajornat: 170.-€ matrícula + 4 rebuts 125.-€


 

Print Friendly, PDF & Email