• Curs dirigit a aquelles persones que no han treballat mai la comptabilitat d’una empresa o tenen coneixements molt bàsics i volen aprendre a comptabilitzar els fets comptables més habituals d’un negoci.
  • Tanmateix aquest curs també és vàlid per aquelles persones que estiguin estudiant un curs d’administratiu o inicial de Grau d’Empresarials.

Temari:
- Balanç i compte de resultat d'una empresa.
- Pla general comptable. Normativa.
- Registre d'operacions.
- L'impost sobre el valor afegit.


Col.lectiu: Interessats en aprendre comptabilitat des de zero
Durada: 12 hores
Horari: Tardes: del 1 al 11 de juliol - dilluns a dijous de 20:00h. a 21:30h
Inici del curs: 1 de juliol
Preu:

Comptat: 118,00€.


 

Print Friendly, PDF & Email