Amb aquestes classes de reforç els alumnes des de primària fins a 2n de Batxillerat podran realitzar els deures escolars amb el seguiment d’un professor de lletres o de ciències, així com consolidar els aprenentatges adquirits a l’aula,  i reforçar aquelles matèries que els presentin més dificultats.

Temari:
Classes de reforç orientades a assolir tres objectius:
- Que l'alumne entengui allò que ha fet abans a classe, a la seva Escola o Institut i comprengui els procediments per assolir-ho
- Que l'alumne faci i resolgui els seus deures habituals amb l'ajuda del professorat corresponent (diplomats i llicenciats), i arribi a entendre'ls
- Que l'alumne, un cop acabats els deures, complementi la seva formació amb fitxes addicionals adaptades al seu nivell escolar.

Col.lectiu: Alumnes de Primària fins a 2n Batxillerat
Durada: 9 mesos
Horari: ESO (dill a div) de 16h a 17h / Primària (dill a div) de 17:15h. a 18:15h. i (dm i dij) de 18:15 a 19:15/ BAT (dm, dc, i dij) de 18h. a 19:00h./ Reforç Anglès ESO i BAT
Inici del curs: 19/09/2022
Preu:

Pagament  Comptat: 10% dte. sobre el total dels rebuts.
* Ajornat:  matrícula: 1 rebut (1/2 rebut a partir de febrer)
– 1 dia/setmana:  9 rebuts 35,00€ cadascun
– 2 dies/setmana:  9 rebuts 45,00€ cadascun
– 3 dies/setmana:  9 rebuts 55,00€ cadascun
– 4 dies/setmana:  9 rebuts 70,00€ cadascun
– 5 dies/setmana:  9 rebuts 85,00€ cadascun

(Informació Ampliada)


 

Print Friendly, PDF & Email