Sessions particulars per a tractar dificultats d’aprenentatge, trastorns de la conducta i Síndrome
d’Asperger amb especialista en psicopedagogia.

Característiques del nen:

– Falta de sociabilitat, falta d’interès per les activitats en general, per la interacció social, pel joc amb altres nens, etc.
– Actitud solitària i egocèntrica.
– Llenguatge inusual, expressió facial i moviment corporal anormal.
– Dificultats d’aprenentatge i problemes escolars.
– Incapacitat per a comunicar-se adequadament.
– Intel·ligència normal o superior.
– Gran interès per un tema o aspecte concret de manera obsessiva.

Aquestes característiques es poden presentar juntament amb altres trastorns:

– Trastorn de dèficit de l’atenció-hiperactivitat (TDAH).
– Trastorn obsessiu-compulsiu.
– Trastorn específic del llenguatge (dislèxia, hiperlèxia).
– Trastorn de l’aprenentatge no verbal.
– Trastorn de les habilitats motores.
– Depressió – ansietat.

Temari:
Objectius de la intervenció:
- Atenció individual i personalitzada de les seves necessitats educatives especials.
- Reconèixer, desenvolupar i reforçar la comunicació recíproca, el llenguatge verbal i no verbal, situacions de la vida diària, la interacció social i les habilitats socioemocionals i motores mitjançant tècniques, estratègies i activitats estructurades i supervisades.
- Reforçar la seva autoestima i desenvolupar la seva personalitat afavorint la iniciava en activitats del seu interès.
- Recolzament emocional, estratègies d’aprenentatge i gestió de les emocions.
- Coordinació de serveis i recursos i funcionalitat com a nexe entre professors i pares.
- Programació curricular adaptada i basada en les seves competències i aptituds (objectius, activitats i avaluacions personalitzades).

Col.lectiu: Nens amb dificultats d'aprenentatge
Durada: a convenir.
Horari: Hores concertades
Inici del curs: Tot l'any.
Preu:

Es recomana assistir com a mínim un cop a la setmana per afavorir el seu desenvolupament. El preu de la sessió (d’una hora i mitja) és de 36€.


 

Print Friendly, PDF & Email